Wat geloven we

Emeth Bediening is een christelijke bediening die zich richt op het verkondigen van het goede nieuws: Gods reddingsplan voor de wereld door Yeshua, de brug tussen God en de mens.

God schiep de wereld en alles wat leeft, maar de mens keerde zich van Hem af; de zonde en het kwaad kwam in de wereld. Zonde zorgt voor verbroken relaties tussen de mens en God en mensen onderling, voor geweld, verdriet, oorlog, honger.

Wie heeft nooit gelogen, verkeerde gedachten gehad, anderen pijn gedaan? Niemand, zegt de Bijbel. Wij kunnen zelf de schuld voor onze fouten niet betalen door goede daden, want God is rechtvaardig en we kunnen de Rechter niet omkopen.

2000 jaar geleden kwam de persoon Yeshua, Gods Zoon, naar de wereld als Redder en Verlosser. Yeshua is de Hebreeuwse en oorspronkelijke naam voor Jezus en betekent 'God redt'. Door Yeshua is een nieuw leven mogelijk, een leven waarin herstel van de relatie tussen God en mens mogelijk is. Een leven waarin, als je erkent dat je Yeshua nodig hebt als Verlosser, je bevrijd wordt van de straf die we verdienen voor de zonde: de dood, een leven zonder God.

Emeth bediening maakt aan mensen bekend dat wij als mensen gemaakt zijn voor een leven mét God. Hij heeft ons gemaakt, Hij houdt van ons, en heeft een plan met ons leven en voor deze wereld. Alleen in Hem vinden we echte vrede, blijdschap, een doel voor ons leven, als we met ons hele hart in Hem geloven en voor Hem leven.