Over ons


Wij verkondigen het Goede Nieuws en onderhouden de gelovigen

Emeth Bediening is een christelijke bediening die zich richt op het verkondigen van het goede nieuws: Gods reddingsplan voor de wereld.

God schiep de wereld en alles wat leeft, maar de mens keerde zich af van Hem; de zonde en het kwaad kwam in de wereld. Zonde zorgt voor verbroken relaties tussen de mens en God en mensen onderling, voor geweld, verdriet, oorlog, honger.

Wie heeft nooit gelogen, gestolen, of verkeerde gedachten gehad ? Niemand zegt de Bijbel. En wijzelf kunnen die fouten niet terugkopen door goede daden want God is rechtvaardig en we kunnen de Rechter niet omkopen.

2000 jaar geleden kwam de persoon Yeshua, Gods Zoon, naar de wereld als Redder en Verlosser. Yeshua is de Hebreeuwse en oorspronkelijke naam voor Jezus en betekent 'God redt'. Door Yeshua is een nieuw leven mogelijk, een leven waarin herstel van de relatie tussen God en mens mogelijk is. Een leven waarin, als je erkent dat je Yeshua nodig hebt als Verlosser, je bevrijd wordt van de straf die we verdienen voor de zonde: de dood, een leven zonder God.

Emeth bediening maakt aan mensen bekend dat wij als mensen gemaakt zijn voor een leven mét God. Hij heeft ons gemaakt, Hij houdt van ons, en heeft een plan met ons leven en voor deze wereld. Alleen in Hem vinden we echte vrede, blijdschap, een doel voor ons leven, als we met ons hele hart in Hem geloven en voor Hem leven.

Emeth betekent 'waarheid'. Wat doet Emeth bediening?

  • We maken Yeshua, de enige Weg tot God, bekend aan iedereen die deze waarheid nog niet kent
  • We organiseren Bijbelstudies en onderwijs aan gelovigen vanuit Gods Woord, waarin we samen meer leren over hoe we Yeshua's volgelingen kunnen zijn in deze wereld. We geloven dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods waarheid is en een leidraad voor ons leven nu.
  • We bereiden gelovigen voor op de tweede komst van Yeshua, wanneer Hij zal trouwen met Zijn Gemeente (Zijn Bruid) en regeren over de hele aarde!
  • We vieren samen met gelovigen de sabbat en de Bijbelse feesten, die Gods reddingsplan weerspiegelen. Tijdens deze feesten maken we samen YHWH onze Vader, de God van Israël, en Yeshua onze Verlosser groot door muziek en zang, danken Hem, bidden (onder meer voor het Joodse volk), zoeken Zijn leiding in ons leven door gebed en leren samen uit Gods Woord. Kinderen zijn van harte welkom en leren op hun eigen niveau mee uit Gods Woord.

Emeth bediening staat niet op zichzelf. We zoeken actief verbinding met andere gelovigen die de waarheid willen zoeken. We willen geen nieuwe leer of stroming beginnen. Yeshua kwam om ons het Leven te geven. In overvloed. We willen bij die eenvoud blijven die in Yeshua is.

Wil je meer weten? Schrijf ons een email : info2@emeth.nl