Met welke bril lees jij je Bijbel?

19-05-2021

We weten allemaal: voedsel met pure ingrediënten, zonder toevoegingen, is beter voor onze gezondheid. Hoe zit dat met ons geestelijk voedsel? Is dat voedsel zonder toevoegingen? Het is belangrijk te beseffen dat het Griekse denken veel invloed heeft gehad in de kerk. Grieks denken staat echter vaak in contrast met Gods oorspronkelijke boodschap en de Hebreeuwse context in de Bijbel.
Wat is dan het verschil in Hebreeuws en Grieks denken? Een aantal voorbeelden:

 
📖 In het Griekse denken is tijd lineair: verleden, heden, toekomst. In het Hebreeuws denken is tijd cyclisch. God werkt in patronen. De geschiedenissen uit het OT leert ons met die patronen lessen voor nu en de nog komende tijd.
📖 In het Hebreeuwse denken staat het kennen van God centraal (wat wil Hij?). Het Griekse denken focust op het individu (wie ben ik en wat vind ik?). Dit individualisme vind je zeker terug in onze 'westerse geloofsbeleving'.
📖 Grieks denken focust op het begrijpen, weten, de logica. Hebreeuws denken op horen en doen. Daarom is het houden van Gods geboden in het Hebreeuwse denken bijvoorbeeld niet wettisch, het is een uiting van God liefhebben met heel je hart en ziel.

Er zijn nog veel meer verschillen. Maar de moraal is: verdieping in de Hebreeuwse context en wortels van het christelijk geloof kan je helpen om je geloof enorm te verrijken en verdiepen.

 
Een paar tips:
▶️ Op biblehub.com kun je Bijbelteksten opzoeken in het Hebreeuws, met een interlineaire vertaling erbij. Dat biedt verrassende inzichten!
▶️ @119ministries en @restoration_of_torah hebben veel goede Bijbelstudies, gebaseerd op de Hebreeuwse wortels van het christelijk geloof.
▶️ Het boek 'Wandelen in het stof van rabbi Jezus' legt uitspraken van Jezus, Yeshua uit in hun Hebreeuwse context.

 
Heb jij je hier wel eens in verdiept? Wat voor inzichten kreeg je/hoe hielp het je te groeien in je geloof?