Welkom bij Emeth!

Heer, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden, leid mij in Uw waarheid


Emeth betekent 'waarheid'. Emeth bediening wil mensen graag stimuleren om de waarheid te ontdekken en te onderzoeken over God en de Bijbel. We willen mensen, jong en oud, motiveren in hun leven met God te wandelen in Geest en in Waarheid.


  • We maken Yeshua, de enige Weg tot God, bekend aan iedereen die deze waarheid nog niet kent. Yeshua is de Hebreeuwse en oorspronkelijke naam voor Jezus.
  • We organiseren Bijbelstudies en onderwijs aan gelovigen vanuit Gods Woord, waarin we samen meer leren over hoe we Yeshua's volgelingen kunnen zijn in deze wereld. We geloven dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods waarheid is en een leidraad voor ons leven nu.
  • We bereiden gelovigen voor op de tweede komst van Yeshua, wanneer Hij zal regeren over de hele aarde!
  • We vieren samen met gelovigen de sabbat en Gods feesten, die Zijn reddingsplan weerspiegelen. Tijdens deze feesten maken we samen onze hemelse Vader, de God van IsraĆ«l, en Yeshua onze Verlosser, groot door muziek en zang, we danken Hem, bidden, zoeken Zijn leiding in ons leven door gebed en leren samen uit Gods Woord. Kinderen zijn van harte welkom en leren op hun eigen niveau mee uit Gods Woord.

Emeth bediening staat niet op zichzelf. We zoeken actief verbinding met andere gelovigen die de waarheid willen zoeken. We willen geen nieuwe leer of stroming beginnen. Yeshua kwam om ons het Leven te geven. In overvloed. We willen bij die eenvoud blijven die in Yeshua is.